Barbora Šedová
architekt
| služby | o mně | reference | kontakt |Co pro Vás mohu udělat?konzultační činnost
Konzultace investičního záměru – pozemek (novostavba)

Chystáte se koupit pozemek a potřebujete poradit, zda je vhodný pro Váš záměr?
Nemáte dostatečné podklady a informace k němu nebo si nejste jisti tím, jak si je vyložit?
Neorientujete se v problematice územního plánování a stavebního zákona?
Již jste pozemek zakoupili a nevíte co dál?
Máte pozemek, máte záměr a chcete znát rozsah potřebných dalších kroků, projektových prací a jejich cenu?

Konzultace investičního záměru – nemovitost (rekonstrukce)

Chystáte se koupit nemovitost a potřebujete poradit, zda je vhodná pro Váš záměr?
Chcete zhodnotit její technický stav a znát možnosti dalšího vývoje?
Neorientujete se v problematice stavebního zákona?
Již jste nemovitost zakoupili a nevíte co dál?
Máte nemovitost, máte záměr a chcete znát rozsah potřebných dalších kroků, projektových prací a jejich cenu?

navrhářská činnost
Studie stavby

Máte pozemek nebo nemovitost, máte záměr a potřebujete mu dát reálnou podobu?
Na začátku je čistý papír a Vaše přání. Od prvních skic v průběžných konzultacích hledáme řešení, které bude ušité na míru Vám i Vašemu pozemku.
Na konci je návrh domu. Studie je podkladem pro další projekční práce (stavební povolení), k předběžnému jednání s úřady, k žádosti o hypotéku nebo jako podklad pro realizaci u jednoduchých staveb nevyžadujících povolení.

Studie stavby, velikost „XS“ - drobné stavby bez požadavku na ohlášení nebo povolení stavby, úpravy dispozic bytů, úpravy vnější podoby domů
Studie stavby, velikost „S“ - drobné stavby s požadavkem na ohlášení nebo povolení stavby,drobné rekonstrukce domů
Studie stavby, velikost „M“ - novostavby rodinných domů bez požadavku na energetickou náročnost, rozsáhlé rekonstrukce domů a přístavby
Studie stavby, velikost „L“ - rodinné domy nízkoenergetické nebo pasivní,stavby rodinných domů s nadstandardními požadavky
Studie stavby, velikost „XL“ - stavby s více než 2 bytovými jednotkami,stavby nebytové, stavby s nadstandardními požadavky
projektová činnost ve výstavbě

Dokumentace staveb v rozsahu dle platné legislativy.

Zaměření staveb, Pasporty staveb
Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro ohlášení stavby
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro provedení stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele
Dokumentace skutečného provedení stavby
inženýrská činnost
Chcete si nechat zpracovat dokumentaci, ale nemáte potřebné podklady?
Nemáte čas zajišťovat si radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, projekty přípojek atd..?
Máte ode mě zpracovanou dokumentaci, ale nemáte čas či energii obíhat dotčené orgány a úřady?
Nerozumíte úřední řeči?
Chcete dostat do ruky pouze výsledné vyjádření nebo povolení a mít vše bez starostí?

Inženýrská činnost pro zajištění potřebných podkladů
Zajistím a zkoordinuji pro Vás subdodavatele potřebných podkladů, na základě Vámi udělené plné moci
Radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum, projekty přípojek, ČOV, projekty dopravních staveb, atd..

Inženýrská činnost pro ohlášení/ povolení stavby
Na základě Vámi udělené plné moci zajistím vše potřebné ke získání potřebných povolení:
Vyjádření dotčených orgánů státní správy (jednotlivé odbory městských úřadů, městský architekt, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, Krajská veterinární správa, Báňský úřad, Národní památkový ústav, Povodí, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Státní plavení správa, Státní energetická inspekce, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo vnitra, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo obrany, Oblastní inspektorát práce, Agentura pro ochranu přírody a krajiny atd... )
Vyjádření správců sítí (vodovod, kanalizace, plyn, ČEZ, CETIN, UPC, technické služby, atd..)
Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, včetně pedologického průzkumu
Souhlasy majitelů dotčených stavebních pozemků
Podám žádosti o stavební povolení/ ohlášení stavby na příslušném úřadu
Zaplatím za Vás správní poplatky ve výši dle platného sazebníku Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
asistence při výběru dodavatele,
konzultace během vyřizování povolení,
konzultace v průběhu stavby,
autorský dozor
Máte zpracovanou dokumentaci, vyřizujete si povolení sami, ale potřebujete konzultaci?
Vybíráte dodavatele a chcete s tím poradit?
Potřebujete se zorientovat ve výkazu výměr, položkovém rozpočtu a porovnat nabídky různých dodavatelů?
Potřebujete dodavatelům specifikovat zadání, připravit podklady a zadat poptávku?
Již stavíte, máte stavební dozor, ale potřebujete pohlídat, zda stavba postupuje dle projektové dokumentace?

- poskytnutí servisu k projektové dokumentaci po jejím dokončení a po získání povolení
- vysvětlení výkazu výměr a položkového rozpočtu
- zadání poptávky dodavatelům, příprava a zaslání podkladů
- porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů
- vysvětlení projektové dokumentace dodavatelům, vysvětlení detailů, návazností a koordinace jednotlivých profesí
- vytvoření prováděcích detailů nad rámec dříve nasmlouvané části dokumentace
- kontrola provádění stavby dle projektové dokumentace
- zápisy a kontrola stavebního deníku
- fotodokumentace stavby
- asistence při kolaudaci
- objednání potřebných certifikací, zkoušek, atestů a asistence při nich
- posouzení, schválení a navrhování změn oproti původnímu projektu
- asistence při výběru materiálů
- asistence při řešení interiéru, výběr zařizovacích předmětů, podlah, barev, dlažeb, atd (samotný návrh interiéru je naceněn samostatně)
- osobní návštěvy na stavbě v četnosti dle oboustranné dohody ( u Autorského dozoru minimálně 2xtýdně)
- komunikace s investorem, dodavateli a úředníky telefonicky, osobně, emailem

Autorský dozor není stavební dozor dle ustanovení Stavebního zákona a nelze jej zaměnit. Stavební dozor nebo stavbyvedoucího je stavebník povinen zajistit ze zákona, pokud staví svépomocí. V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.
Vykonávám výhradně autorský dozor na mnou navržených stavbách, na výkon stavebního dozoru Vám ráda doporučím jiného odborníka.

Na veškeré činnosti, které souvisí s uvedenými službami a které vyžadují speciální odbornost, Vám zajistím nebo doporučím specialistu z osvědčeného okruhu mých spolupracovníků.

Řídím se platnou legislativou a Standardem služeb architekta České komory architektů (k nahlédnutí zde )

Podrobný rozsah služeb, včetně ceníku, obchodních podmínek a termínů Vám ráda zašlu na vyžádání emailem.

© Ing.arch. Barbora Šedová      2012-2018